top of page

Studioopptak - Lydhagen Studio

Roald Kvamstad

29. februar 2020

Gjennom januar og februar 2020 jobbet vi intenst med å finpusse formen, for siste dagen i februar reiste vi til Lydhagen Studio i Verdal for å jobbe med opptak av utvalgte nummer.

Disse var: 

- Les Parapluies de Cherbourg (Legrand/Demy), arr. Ø. Westbye

- Imagine (J. Lennon), arr. T. Hoshide

- Mambo Jambo (P. Prado), arr. N. Iwai

- Mama Inez (trad. New Orleans)


Disse kan nå høres, se linker på Hjem-siden.

bottom of page