top of page

MMK kommer i gang igjen!

Roald Kvamstad

17. august

Etter en krevende pandemi-periode håper vi det blir lettere nå.

17. august kl. 19 samles Malvik Musikkorps igjen på Ytre Malvik Samfunnshus for å starte opp en spennende høstsesong med bl.a. Rørostur i september og musikalkonsert i november. Smitteverntiltak vil bli gjennomført iht. gjeldende krav.


Vi ønsker nåværende og nye medlemmer hjertelig velkommen!

bottom of page