top of page

Vedtekter og organisering

Her kan du lese vedtektene våre:

Her kan du lese om hvordan vi er organisert og hvilke arbeidsoppgaver som gjøres i korpset:

bottom of page