Malvik kulturråd

 

Malvik Musikkorp er medlem av Malvik kulturråd, som er er et lokalt organisasjonsledd av Norsk musikkråd avd. Sør-Trøndelag, og en interesseorganisasjon for kulturutøvere i Malvik.

I følge vedtektene (link) har Malvik kulturråd som formål å fremme kulturlivets interesser generelt og særlig i Malvik kommune ved å:

  1. Være kontakt-, koordinerings- og samarbeidsorgan for alle kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt øvrige uttrykksformer som for eksempel dans, teater og bilde.

  2. Arbeide for best mulig kulturopplæring.

  3. Drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kultur-organisasjonenes arbeid bedre kjent og verdsatt utad.

  4. Være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål.

  5. Gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler.

På denne siden finnes referater fra møter i Malvik kulturråd, årsmøtereferater samt evt. linker til andre aktuelle saker.

Please reload