top of page

Malvik kulturråd

 

Malvik Musikkorp er medlem av Malvik kulturråd, som er er et lokalt organisasjonsledd av Norsk musikkråd avd. Sør-Trøndelag, og en interesseorganisasjon for kulturutøvere i Malvik.

I følge vedtektene (link) har Malvik kulturråd som formål å fremme kulturlivets interesser generelt og særlig i Malvik kommune ved å:
 

 1. Være kontakt-, koordinerings- og samarbeidsorgan for alle kulturorganisasjoner som arbeider med musikkaktiviteter, samt øvrige uttrykksformer som for eksempel dans, teater og bilde.
   

 2. Arbeide for best mulig kulturopplæring.
   

 3. Drive informasjonsvirksomhet for å gjøre kultur-organisasjonenes arbeid bedre kjent og verdsatt utad.
   

 4. Være rådgivende organ i kulturpolitiske spørsmål.
   

 5. Gi råd om fordeling av kommunale kulturmidler.

Se mer om Malvik kulturråd på deres Facebookside.

bottom of page