top of page

Krav om politiattest i Malvik Musikkorps

 

Styret i Norges Musikkorps Forbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. oktober 2009.

 

I Malvik Musikkorps blir ordningen håndtert på følgende måte: alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for korpset som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

 

Styret i Malvik Musikkorps har behandlet spørsmålet om politiattest, men anser at det normalt ikke er noen personer tilknyttet korpset i roller som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming i henhold til de kriterier som er angitt.

 

Eventuell framskaffing av politiattest gjøres i samråd med:
 

 • Styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i korpset:
  Ragnar Hergum, epost: ragnar.hergum@gmail.com, telefon: 920 87 172

   

 • eller stedfortreder - styreoppnevnt varaperson for ordningen i korpset:
  Berit Svestad, e-post: berit.svestad@stolav.no, telefon: 473 92 015

 

Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

 

Innhenting på en-to-tre:

 

 • Søknaden om politiattest fylles ut av korpset og den søknaden gjelder for, og undertegnes av begge. (navn på styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i korpset) sender søknaden til politiet.
   

 • Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.
   

 • Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til styreoppnevnt ansvarlig for ordningen i korpset.

 

Korpset skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.musikkorps.no/politiattest.

 

bottom of page