top of page

Oppstart 23. august. Ny dirigent! Og "Restart" – et tilbud fra Malvik Musikkorps til deg som ikke har spilt på en stund!

Roar Stokdal Fiske

6. august 2022

Malvik Musikkorps er godt i gang med planleggingen av korps-sesongen 2022-2023, og første øvelse etter sommeren er tirsdag 23. august kl. 19.00 på Ytre Malvik samfunnshus. Da starter også vår nye dirigent - Jørgen Simarud Stabell! Ikke bare det - nytt av året er et eget opplegg for de som har lyst til å gjenoppta spillingen etter noen års pause1

Vi ønsker vår nye dirigent velkommen!

Jørgen Simarud Stabell er opprinnelig fra Bodø. Selv om han er kun 27 år, er han allerede godt etablert som musiker, med trombone som sitt instrument. Han har bakgrunn fra musikkstudier ved NTNU og Gøteborgs Universitet. Jørgen har erfaring som skolekorpsdirigent, men det er første gang han vil dirigere et seniorkorps.


Dirigentskifter er alltid spennende og vi gleder seg til å se hva den nye dirigenten kan tilføre korpset av faglig utvikling og musikkglede!


Restart!

Mange har en fortid som medlem av skolekorps/voksenkorps, men har valgt å legge instrumentet på hylla av ulike årsaker, f.eks. på grunn av utdanning eller familiesituasjon. Det er imidlertid aldri for sent å begynne på igjen! Det kreves selvsagt både motivasjon og egeninnsats for å komme i spilleform igjen, men gjort på riktig måte er dette slett ikke umulig. Det er her Malvik Musikkorps sitt splitter nye «Restart»-program kommer inn.


Gjennom å delta i en «Restart»-gruppe med andre «restartere» under kyndig veiledning av en erfaren instruktør, tror vi at de fleste raskt vil kunne finne tilbake til tidligere ferdigheter.


Det som skiller dette opplegget fra tilsvarende opplegg prøvd tidligere, er at restarterne raskt blir en del av korpset, da felleskapet og det sosiale også er veldig viktig.


Korpset har derfor valgt å legge øvingene for oppstartere til korpset faste øvingsdager, slik at det ligger til rette både for felles kaffepauser og «vrimling». Gradvis får restarterne prøve seg på det ordinære korpsrepertoaret, og vil slik raskt kunne delta på sin gruppe i korpset. Målet er en gradvis innfasing, slik at overgangen blir best mulig for den enkelte.


Høres dette interessant ut, er det bare å ta kontakt med leder Kåre Moum (mob. 916 27 214‬) eller vår epostadresse mmk@malvikmusikkorps.no! Den første restarteren har allerede meldt seg!


bottom of page