top of page

"Restart" av tidligere korpsmusikere

Restart - bilde til hjemmesiden.jpg
Hvem er vi i Malvik Musikkorps?

Vi er drøyt 40 medlemmer i alle aldre som er glade i å spille sammen med andre, og som trives i hverandres selskap. 

 

Tirsdagsøvelsene er et avbrekk fra hverdagen der vi slipper ned skuldrene og nyter det å lage musikk sammen med andre. Dette er rekreasjon! Det går faktisk ikke an å tenke på så mye annet mens en konsentrerer seg om å spille!

 

Mange av oss har «alltid» spilt, men slett ikke alle. Det er flere av oss som har hatt et kort eller langt opphold og som senere har besluttet å komme i gang igjen. Det må selvsagt både motivasjon og egeninnsats til for å komme i spilleform igjen, men altså langt fra umulig!

 

Din «restart» som korpsmusiker

For deg som nå leser dette og har lyst til å komme i gang igjen, tror vi at litt hjelp på veien kan være greit. Vi vil derfor engasjere en instruktør for gruppa av «restartere». 

 

Vi tror det vil være greit for deg å være med i ei gruppe av «restartere» i en periode, under kyndig veiledning av en egen instruktør som vil hjelpe med å friske opp ambis, grep på instrumentet og notelesing. Dette vil bli et slags «akselerasjonsfelt» til du/dere er «oppe i fart» og blir med for fullt i korpset vårt!

 

Øving er en ting, men det sosiale er også veldig viktig. Restart-øvingene blir derfor lagt til korpsets faste øvingsdag - tirsdager - og korpsets faste øvingslokale, der øvingen for dere restartere er fra kl 19.00 til 20.30.  

 

Deretter er det felles kaffepause og vrimling på korpsets øvelse, og der ønsker vi alle å bli kjent med dere.

 

Etter hvert vil en del av aktiviteten i restartgruppa være å øve inn stemmer på en del av korpsets repertoar, og vår dirigent vil legge det opp slik at vi etter pausen øver på numrene som dere har øvd på. Altså en gradvis innfasing.

 

Høres ikke det greit ut?

 

Ta kontakt med oss!

Vi håper du nå fristes til å gjøre et forsøk og tar en uforbindtlig kontakt med oss!

 

E-post: mmk@malvikmusikkorps.no

Telefon: leder Kåre Moum (916 27 214)

 

PS!

  • Første halvåret er det ingen kontingent å betale. Senere er det 1.800,- kr pr halvår.

  • Hvis du ikke har eget instrument, vil vi hjelpe til med å få lånt eller leid et.

  • Se mer om oss på www.malvikmusikkorps.no, Facebook og Instagram!

 

bottom of page