top of page

Både stor musikalforestilling og høstkonsert måtte avlyses

Roar Stokdal Fiske

8. november 2020

Malvik Musikkorps har de to siste årene gjennomført store musikkoppsetninger som «Musikalperler» og «Jeezes». 8. november skulle vi ha gjennomført en stor musikalforestilling. Men pandemien gjorde det umulig med mange aktører og publikummere. Da satses vi på konserten "Lun Høstkonsert" i stedet...

Tre dager før kom nye innskrenkinger, og vi måtte dessverre den også.


Men den store musikalforestillingen setter vi opp igjen 7. november 2021! Da blir det i et samarbeid med både Malvik Blandakor, Saksvik Teaterlag og Vikhamar og Saksvik Skolekorps. Vi vil benytte tiden godt fram til denne til å få til en spennende forestilling er det er hentet stoff fra både The Commitments, Moulin Rouge, Beatles, Bør Børson Jr. og flere! 

bottom of page