top of page

Restart – et tilbud fra Malvik Musikkorps til deg som ikke har spilt på en stund

Roar Stokdal Fiske

06.08.2022

Malvik Musikkorps er godt i gang med planleggingen av korps-sesongen 2022-2023, og nytt av året er et eget opplegg for de som har lyst til å gjenoppta spillingen etter noen års pause.

Mange har en fortid som medlem av skolekorps/voksenkorps, men har valgt å legge instrumentet på hylla av ulike årsaker, f.eks. på grunn av utdanning eller familiesituasjon. «Det er imidlertid aldri for sent å begynne på igjen», forteller en entusiastisk kommmunikasjonsansvarlig i Malvik Musikkorps. Det kreves selvsagt både motivasjon og egeninnsats for å komme i spilleform igjen, men gjort på riktig måte er dette slett ikke umulig. Det er her Malvik Musikkorps sitt splitter nye «Restart»-program kommer inn.

«Gjennom å delta i en «Restart»-gruppe med andre «restartere» under kyndig veiledning av en erfaren instruktør, tror vi at de fleste raskt vil kunne finne tilbake til tidligere ferdigheter», sier Roar Stokdal Fiske. Arkitekten bak det nye «Restart»-tilbudet er Roald Kvamstad.

Det som skiller dette opplegget fra tilsvarende opplegg prøvd tidligere, er at restarterne raskt blir en del av korpset, da felleskapet og det sosiale også er veldig viktig.

Korpset har derfor valgt å legge oppstartøvingene til korpset faste øvingsdager, slik at det ligger til rette både for felles kaffepauser og «vrimling». Gradvis får restarterne prøve seg på det ordinære korpsrepertoaret, og vil slik raskt kunne delta på sin gruppe i korpset. «Det vi snakker om er med andre ord en gradvis innfasing, slik at overgangen blir best mulig for den enkelte», forteller Roar Stokdal Fiske.

Høres dette interessant ut, er det bare å ta kontakt med korpset. «Den første restarteren har allerede meldt seg», sier en fornøyd Fiske.


Ny dirigent

Restart-programmet er imidlertid ikke det eneste nye som skjer i Malvik Musikkorps denne høsten. Korpset har også ansatt ny dirigent, Jørgen Simarud Stabell, opprinnelig fra Bodø.

Selv om Jørgen er kun 27 år, er han allerede godt etablert som musiker, med trombone som sitt instrument. Han har bakgrunn fra musikkstudier ved NTNU og Gøteborgs Universitet. Jørgen har erfaring som skolekorpsdirigent, men det er første gang han vil dirigere et seniorkorps.

«Dirigentskifter er bestandig spennende», sier Fiske, som gleder seg til å se hva den nye dirigenten kan tilføre korpset av faglig utvikling og musikkglede.

bottom of page